Witamy

 

 

 

 

Witam na stronie internetowej EUROPEAN DENTAL IMPLANT INSTITUTE VIVADENTAL w Gdańsku, międzynarodowego centrum edukacyjnego dla lekarzy stomatologów oraz ośrodka naukowo – badawczego  specjalizującego sie w implantologii stomatologicznej. Zapraszam do zapoznania się z naszą działalnością.

 

EUROPEAN DENTAL IMPLANT INSTITUTE VIVADENTAL jest wpisany do Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku pod numerem: 53-000087-001-0001. Lekarzom biorącym udział w szkoleniu przysługują punkty edukacyjne.

INSTYTUT VIVADENTAL to wydzielona jednostka organizacyjna międzynarodowego ośrodka klinicznego EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE VIVADENTAL, perfekcyjnie przygotowana do działalności edukacyjnej.

W działalności  edukacyjnej, szkoleniach i kursach praktycznych wykorzystuje jego doskonałe wyposażenie i najnowocześniejsze technologie sprzętowe, materiałowe i farmakologiczne.

INSTYTUT VIVADENTAL należy do elitarnego grona ośrodków medycznych, w których prowadzone są kursy praktyczne z udziałem pacjentów w zakresie chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki oraz sterowanej regeneracji kości.

Oferta edukacyjna INSTYTUTU VIVADENTAL obejmuje szkolenia podyplomowe, w tym staże kliniczne i specjalizacyjne. Przeznaczona jest dla lekarzy dentystów zainteresowanych optymalnymi możliwościami podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz nabywaniem wiedzy i umiejętności praktycznych opartych o najlepsze wzorce. Ośrodek stanowi także miejsce spotkań i forum wymiany doświadczeń dla lekarzy, którzy wykazują aktywność we wdrażaniu do swojej praktyki zawodowej innowacyjnych technik zabiegowych.

INSTYTUT VIVADENTAL kierowany jest przez dr n. med. Violettę Szycik, specjalistę chirurgii stomatologicznej, lidera umiejętności implantologicznych, lekarza praktyka posiadającego wieloletnie doświadczenie w dziedzinie implantologii oraz w dydaktyce zdobyte jako wykładowca i nauczyciel akademicki; prekursora nowych procedur implantologicznych.

Podstawą systemu szkolenia są Specjalistyczne Autorskie Programy Edukacyjne dr n. med. Violetty Szycik, stanowiące kwintesencję nowoczesnej, nieszablonowej metodyki nauczania, biegłej znajomości przedmiotu i wielu systemów implantologicznych. Wyróżniają się one wszechstronnym ujęciem tematycznym i przejrzystością, co stanowi gwarancję uzyskiwania doskonałych rezultatów w nabywaniu przez szkolących się lekarzy wiedzy oraz konkretnych umiejętności manualnych w najbardziej złożonych procedurach zabiegowych i w wybranych przez siebie systemach.

INSTYTUT VIVADENTAL stwarza szerokie perspektywy rozwoju zawodowego dla lekarzy pragnących się kształcić
i zgłębiać meandry medycyny po to, aby lecząc swoich pacjentów w najlepszy możliwy sposób,
uzyskiwać satysfakcję z pracy, a realizując ambitne cele osiągać spektakularne rezultaty.

 

„Biada temu, kto zadowolony jest z siebie; taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu”

Vincent van Gogh